Blog Image

Medlemsforum

Fristads naturskyddsförening

Detta är Fristads naturskyddsförenings medlemsforum. Här kan du som medlem göra inlägg, men också ta emot information och påminnelser inför våra exkursioner.

Fristads naturskyddsförening har även en hemsida. Dit är adressen www.fristadsnatur.se.

Rapport från Mölarps ö-kommittén 17 sep

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Tue, September 17, 2019 21:15:55

Mellan regnskurarna idag, har vi avverkat några björkar och en tall som blåst ner på Skogsstigen och kört dem till grillplatsen. En hel del kanelrosor har klippts ner. Vid bron till Mölarps ö hade vattnet gröpt ut ett hål. Detta lagades med stenar och grovt grus. Dessutom gjordes en liten utdikning så vattnet förhoppningsvis inte rinner där utan vid sidan om bron. Alf-Rune har sedan förra träffen varit och tagit bort flera jättelokor på södra delen. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Nils, Bengt, Hans-Olof och IngvarRapport från Mölarps ö-kommittén 3 sep

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Wed, September 04, 2019 20:35:14

När vi anlände till Mölarps ö upphörde det ihållande regnet så vi kunde ta itu med arbetet. Vi klöv resterande vedkubbar som var framkörda och lade in i ”vedboden”. Därefter gjorde vi en inspektion av Djungelstigen. Det fanns en hel del grenar och sly som vi klippte bort. Vi som arbetade idag var Nils, Bengt, Roland och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 17 septemberRapport från Mölarps ö-kommittén 20 aug

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Mon, August 26, 2019 21:27:15

I tisdags började arbetet på Mölarp igen efter sommaruppehållet. Kvigorna har tagits hem från södra delen eftersom betet tröt. Ödenäs lieservice har slagit norra delen av ön och där har nu kommit lite återväxt. Vi satte därför upp stängsel och klippte bort grenar och sly runt denna delen av ön. Runt silvertistlarna stängslade vi också så kvigorna inte ska äta upp de späda blommorna. Så nu kan kvigorna få komma tillbaka. Vi inspekterade den nya fina grillplatsen som Västkuststiftelsen ordnat med. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Bengt, Hans-Olof och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 3 september 15.00Rapport från Mölarps ö-kommittén 4 juni

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Tue, June 11, 2019 21:12:08

Vi stängslade klart på södra delen av ön, så nu är betesdjuren välkomna. Ved klövs och staplades in så nu är förrådet fullt. Innan vi andra kom hade Alf-Rune varit i farten. Han hade varit över på en ö i västra delen av Viskan och tagit bort ett stort antal jättelokor. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Hans, Bengt, Hans-Olof, Roland och Ingvar.

Nästa arbetsträff blir den 18 juni 15.00Rapport från Mölarps ö-kommittén 21 maj

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Thu, May 23, 2019 21:31:05

Idag klippte vi bort sly på piren och vid sidan om vid kvarnrännan. Några björnlokor och druvfläder blev också nedhuggna. Det finns fler björnlokor som står på en ö i Viskan men dessa tas vid senare tillfälle. Runt södra delen av ön jälade (stängslade) vi, så att kvigorna ska kunna släppas dit så småningom. I förra veckan inför Mölarpsdagen sattes en trädskylt upp och ett antal skyltar där trädnamnen målades i.

Alf-Rune har gjort en inventering av backsipporna och räknat ihop till ett åttiotal stånd. Smörbollarna har börjat lysa vackert gula. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Hans, Hans-Olof, Roland och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 4 juni 15.00Rapport från Mölarps ö-kommittén 23 april

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Tue, April 23, 2019 21:49:55

MÖLARPS Ö-kommittén 2019

Uppgifter:

  • vara kontaktlänk mot Västkuststiftelsen, som har ansvaret för Mölarps Ö
  • meddela Västkuststiftelsen vad som behöver göras
  • se till att stigar och vägar hålls tillgängliga
  • ha lite koll att inte något förstörs
  • mindre hinder och grenar tar vi själva bort
  • på ängen håller vi efter älggräs, hundkäx, kanelros och sly
  • vi ser till att papperskorgar töms och sätter dit nya påsar
  • vi ser till att det finns hundbajspåsar
  • vi ser till att det finns bra skyltning

Deltagare:

Alf-Rune Sandberg, kontaktperson till Västkuststiftelsen

Hans Andersson

Nils Nykom

Bengt Siesing

Hans-Olof Larsson

Roland Kinander

Ingvar Svensson

Dagbok:

23 april 2019

Idag startade vi årets arbete på ön. Vi körde fram vedkubbar från Djungelstigen. De hade sågats upp efter höstens stormar och kördes till grillplatsen. De ska klyvas till fin grillved. Alf-Rune hade fixat ett antal nya trädskyltar, som vi skruvade upp.

Nästa arbetsträff blir den 7 maj 15.00. Då och på träffar i vår ska vi såga upp vedkubbarna i mindre, lämpliga längder och klyvas, renovera skyltar – slipa, olja in och på vissa måla i trädnamnen. Slyet vid bron över till ön ska klippas bort. Den första spången till södra delen är rutten och Alf-Rune ska kontakta Västkuststiftelsen för att få en ny.

Vid ingången till djungelstigen är det nu en hel del vitsippor och ett antal gulsippor. Blåsippor blommar rikligt vid östra Viskankanten. Även de vita stånden av blåsippor är i full blom. Redan nu har ett ganska stort antal backsippor slagit ut. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Bengt, Hans-Olof, Roland och Ingvar.En hamlad ask

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Mon, October 08, 2018 19:13:02

En av de hamlade askarna på Mölarps ö har dött, troligen p g a askskottssjuka. Nyligen blåste den ned och la sig tvärs över bäckfåran på ön. Tisdagen den 2 oktober var två man från Västkuststiftelsen på plats och tog hand om den. Stammen kapades på mitten och de två delarna ligger nu på var sin sida om bäcken. Där ska de ligga kvar för att gynna vedlevande insekter.

Asken finns avbildad av Björn Gidstam i hans bok Västergötland – Strövtåg i gammalt kulturlandskap. Boken innehåller fler bilder från våra trakter, Mölarps ö och Gingri. Björn är informerad om askens öde och har gett oss tillstånd att publicera bilden i detta sammanhang på vårt forum.

/Johan Nilsson

Akvarell av Björn Gidstam

Foto: Johan NilssonRapport från Mölarps ö-kommittén 5 juni

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Sun, June 10, 2018 21:23:34

Idag har vi satt upp stängseltråd runt den södra delen av ön. Det är en bit kvar mot vägen där det bör vara dubbla trådar. Ett stort antal jättebjörnlokor har tagits bort. En del även utanför naturreservatet. Nedanför bron vid kvarnen, mellan kvarnhjulsrännan och Viskan, har en hel del sly och småträd sågats och klippts bort. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Bengt, Hans-Olof, Roland, och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 19 juni 15.00, då ska vi fortsätta röja nedanför bron och sätta upp mer stängseltråd.Next »