Blog Image

Medlemsforum

Fristads naturskyddsförening

Detta är Fristads naturskyddsförenings medlemsforum. Här kan du som medlem göra inlägg, men också ta emot information och påminnelser inför våra exkursioner.

Fristads naturskyddsförening har även en hemsida. Dit är adressen www.fristadsnatur.se.

Rapport från Mölarps ö-kommittén 3 sep

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Wed, September 04, 2019 20:35:14

När vi anlände till Mölarps ö upphörde det ihållande regnet så vi kunde ta itu med arbetet. Vi klöv resterande vedkubbar som var framkörda och lade in i ”vedboden”. Därefter gjorde vi en inspektion av Djungelstigen. Det fanns en hel del grenar och sly som vi klippte bort. Vi som arbetade idag var Nils, Bengt, Roland och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 17 septemberRapport från Mölarps ö-kommittén 20 aug

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Mon, August 26, 2019 21:27:15

I tisdags började arbetet på Mölarp igen efter sommaruppehållet. Kvigorna har tagits hem från södra delen eftersom betet tröt. Ödenäs lieservice har slagit norra delen av ön och där har nu kommit lite återväxt. Vi satte därför upp stängsel och klippte bort grenar och sly runt denna delen av ön. Runt silvertistlarna stängslade vi också så kvigorna inte ska äta upp de späda blommorna. Så nu kan kvigorna få komma tillbaka. Vi inspekterade den nya fina grillplatsen som Västkuststiftelsen ordnat med. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Bengt, Hans-Olof och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 3 september 15.00Rapport från Mölarps ö-kommittén 21 maj

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Thu, May 23, 2019 21:31:05

Idag klippte vi bort sly på piren och vid sidan om vid kvarnrännan. Några björnlokor och druvfläder blev också nedhuggna. Det finns fler björnlokor som står på en ö i Viskan men dessa tas vid senare tillfälle. Runt södra delen av ön jälade (stängslade) vi, så att kvigorna ska kunna släppas dit så småningom. I förra veckan inför Mölarpsdagen sattes en trädskylt upp och ett antal skyltar där trädnamnen målades i.

Alf-Rune har gjort en inventering av backsipporna och räknat ihop till ett åttiotal stånd. Smörbollarna har börjat lysa vackert gula. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Hans, Hans-Olof, Roland och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 4 juni 15.00Rapport från Mölarps ö-kommittén 23 april

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Tue, April 23, 2019 21:49:55

MÖLARPS Ö-kommittén 2019

Uppgifter:

 • vara kontaktlänk mot Västkuststiftelsen, som har ansvaret för Mölarps Ö
 • meddela Västkuststiftelsen vad som behöver göras
 • se till att stigar och vägar hålls tillgängliga
 • ha lite koll att inte något förstörs
 • mindre hinder och grenar tar vi själva bort
 • på ängen håller vi efter älggräs, hundkäx, kanelros och sly
 • vi ser till att papperskorgar töms och sätter dit nya påsar
 • vi ser till att det finns hundbajspåsar
 • vi ser till att det finns bra skyltning

Deltagare:

Alf-Rune Sandberg, kontaktperson till Västkuststiftelsen

Hans Andersson

Nils Nykom

Bengt Siesing

Hans-Olof Larsson

Roland Kinander

Ingvar Svensson

Dagbok:

23 april 2019

Idag startade vi årets arbete på ön. Vi körde fram vedkubbar från Djungelstigen. De hade sågats upp efter höstens stormar och kördes till grillplatsen. De ska klyvas till fin grillved. Alf-Rune hade fixat ett antal nya trädskyltar, som vi skruvade upp.

Nästa arbetsträff blir den 7 maj 15.00. Då och på träffar i vår ska vi såga upp vedkubbarna i mindre, lämpliga längder och klyvas, renovera skyltar – slipa, olja in och på vissa måla i trädnamnen. Slyet vid bron över till ön ska klippas bort. Den första spången till södra delen är rutten och Alf-Rune ska kontakta Västkuststiftelsen för att få en ny.

Vid ingången till djungelstigen är det nu en hel del vitsippor och ett antal gulsippor. Blåsippor blommar rikligt vid östra Viskankanten. Även de vita stånden av blåsippor är i full blom. Redan nu har ett ganska stort antal backsippor slagit ut. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Bengt, Hans-Olof, Roland och Ingvar.Rapport från Mölarps ö-kommittén 5 juni

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Sun, June 10, 2018 21:23:34

Idag har vi satt upp stängseltråd runt den södra delen av ön. Det är en bit kvar mot vägen där det bör vara dubbla trådar. Ett stort antal jättebjörnlokor har tagits bort. En del även utanför naturreservatet. Nedanför bron vid kvarnen, mellan kvarnhjulsrännan och Viskan, har en hel del sly och småträd sågats och klippts bort. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Bengt, Hans-Olof, Roland, och Ingvar. Nästa arbetsträff blir den 19 juni 15.00, då ska vi fortsätta röja nedanför bron och sätta upp mer stängseltråd.Låsbräken

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Wed, May 16, 2018 21:33:48

Mosskrattningen på Mölarps ö gav snabbt resultat. Ikväll hittades två exemplar av låsbräken (månlåsbräken). Foto: Johan NilssonRapport från Mölarps ö-kommittén 24 april

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Thu, May 03, 2018 19:23:50

MÖLARPS Ö-kommittén 2018

Uppgifter:

 • Vara kontaktlänk mot Västkuststiftelsen, som har ansvaret för Mölarps Ö
 • Meddela Västkuststiftelsen vad som behöver göras
 • Se till att stigar och vägar hålls tillgängliga
 • Ha lite koll att inte något förstörs
 • Mindre hinder och grenar tar vi själva bort
 • På ängen håller vi efter älggräs, hundkäx, kanelros och sly
 • Vi ser till att papperskorgar töms och sätter dit nya påsar
 • Vi ser till att det finns hundbajspåsar
 • Vi ser till att det finns bra skyltning

Deltagare:

Alf-Rune Sandberg, kontaktperson till Västkuststiftelsen

Hans Andersson

Nils Nykom

Bengt Siesing

Hans-Olof Larsson

Roland Kinander

Ingvar Svensson

Dagbok:

24 april 2017

Idag startade vi vårt arbete på ön efter en lång vinter. I strilande regn tog vi oss an en stor brakvedsbuske som fallit ner under vintern. Hans sågade av och upp i bra vedträslängder, som kördes till grillplatsen. Grenarna kördes också bort. Tidigare i år hade Hans varit i gång med motorsågen på djungelstigen, där ett stort träd fallit. Det sågades nu upp i lämpliga längder och kördes till grillplatsen och en del klövs. En hel del jordhögar hade sorkar och mullvadar åstadkommit under vintern. Dessa spred vi ut.

På ön är det nu fullt med vitsippor vid djungelstigen och blåsippor blommar rikligt vid östra Viskankanten. Även de vita stånden av blåsippor är fler i år. Vi som arbetade idag var Alf-Rune, Hans, Bengt, Hans-Olof, Roland och Ingvar.

Nästa arbetsträff blir den 8 maj 15.00.Låsbräken?

Vad händer på Mölarps ö? Posted on Fri, April 20, 2018 20:40:50

På onsdag den 25 april krattar vi mossa på Mölarps ö. Några provytor ska krattas för att se hur floran påverkas. Kanske tittar låsbräken upp om mosstäcket blir tunnare. Låsbräken lever en stor del av livet under markytan och har inte sett på Mölarps ö på flera år. Välkommen med lämpligt redskap kl 18:00.Next »