Blog Image

Medlemsforum

Fristads naturskyddsförening

Detta är Fristads naturskyddsförenings medlemsforum. Här kan du som medlem göra inlägg, men också ta emot information och påminnelser inför våra exkursioner.

Fristads naturskyddsförening har även en hemsida. Dit är adressen www.fristadsnatur.se.

Holkbygge

Förslag på programpunkter Posted on Fri, October 03, 2014 21:58:55

Skulle inte föreningen kunna tillverka insektsholkar? Det kan säkert göras i samband med att det snickras fågelholkar.



Ugglekväll

Förslag på programpunkter Posted on Mon, October 28, 2013 22:36:20

I Karlskoga naturskyddsförening brukar man ha ugglekväll i mars. Då ger man sig av patrullvis åt olika håll, för att försöka få en uppfattning om vilka ugglor som har drabbats av vårkänslor. Sedan återsamlas man för att utbyta erfarenheter av kvällens turer och inta matsäck. Något för oss i Fristad-föreningen?



Gökotta

Förslag på programpunkter Posted on Wed, October 23, 2013 22:39:17

Jag föreslår att ha gökotta i vårprogrammet.



Inför våren 2014…

Förslag på programpunkter Posted on Thu, October 17, 2013 22:29:58

Kom gärna med förslag på programpunkter.